Java uang Kuliah

import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class UangKuliah
{
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        String nama;
        int nim;
        String kode;
        int pk;
        Scanner scan=new Scanner(System.in);
        String[][] nil = {{"SI","S. Informasi  ","2.100.000    ","7\t\t","300.000    "},{"TI","T. Informatika","2.500.000    ","7\t\t","300.000    "},
                            {"KA","K. Akuntansi  ","1.750.000    ","6\t\t","200.000    "},{"MI","M. Informatika","1.500.000    ","6\t\t","250.000    "}};
       
        System.out.println("============================================================================|");
        System.out.println("Kode  | Jurusan\t\t | Pembayaran awal | Jumlah Cicilan | Besar Cicilan |");
        System.out.println("============================================================================|");
        for(int i=0; i<4; i++)
        {
            for(int j=0; j<5; j++)
            {
                System.out.print(nil[i][j]+"    |");
            }
            System.out.println("");
        }
        System.out.println("============================================================================|");
       
        System.out.println("==============");
        System.out.println("||   Kode   ||");
        System.out.println("==============");
        System.out.println("|| 1. SI    ||");
        System.out.println("|| 2. TI    ||");
        System.out.println("|| 3. KA    ||");
        System.out.println("|| 4. MI    ||");
        System.out.println("==============");
        System.out.print("Pilih Kode : ");
        int pilih=scan.nextInt();
        switch(pilih)
        {
            case 1:
            {
                int pa = 2100000;
                int jc = 7;
                int bc = 300000;
                int uk = pa+(jc*bc);
                System.out.print("Nama            : ");
                nama = scan.next();
                System.out.print("NIM            : ");
                nim = scan.nextInt();
                System.out.println("Kode            : SI");
                System.out.println("Jurusan            : Sistem Informasi");
                System.out.println("Pembayaran Awal        : "+pa);
                System.out.println("Jumlah Cicilan        : "+jc);
                System.out.println("Besar Cicilan        : "+bc);
                System.out.print("Pembayaran Ke    (1-7)    : ");
                pk = scan.nextInt();
                if(pk<=7 && pk>0)
                {
                    int uktb = pa+(pk*bc);
                    int suk = uk - uktb;
                    System.out.println("Uang Kuliah        : "+uk);
                    System.out.println("Uang Kuliah Terbayar    : "+uktb);
                    System.out.println("Sisa Uang Kuliah    : "+suk);
                }
                else
                {
                    System.out.println("Maaf Anda Salah Input");
                }
            }
            break;
            case 2:
            {
                int pa = 2500000;
                int jc = 7;
                int bc = 300000;
                int uk = pa+(jc*bc);
                System.out.print("Nama            : ");
                nama = scan.next();
                System.out.print("NIM            : ");
                nim = scan.nextInt();
                System.out.println("Kode            : TI");
                System.out.println("Jurusan            : Teknik Informatika");
                System.out.println("Pembayaran Awal        : "+pa);
                System.out.println("Jumlah Cicilan        : "+jc);
                System.out.println("Besar Cicilan        : "+bc);
                System.out.print("Pembayaran Ke    (1-7)    : ");
                pk = scan.nextInt();
                if(pk<=7 && pk>0)
                {
                    int uktb = pa+(pk*bc);
                    int suk = uk - uktb;
                    System.out.println("Uang Kuliah        : "+uk);
                    System.out.println("Uang Kuliah Terbayar    : "+uktb);
                    System.out.println("Sisa Uang Kuliah    : "+suk);
                }
                else
                {
                    System.out.println("Maaf Anda Salah Input");
                }
            }
            break;
            case 3:
            {
                int pa = 1750000;
                int jc = 6;
                int bc = 200000;
                int uk = pa+(jc*bc);
                System.out.print("Nama            : ");
                nama = scan.next();
                System.out.print("NIM            : ");
                nim = scan.nextInt();
                System.out.println("Kode            : KA");
                System.out.println("Jurusan            : Komputer Akuntansi");
                System.out.println("Pembayaran Awal        : "+pa);
                System.out.println("Jumlah Cicilan        : "+jc);
                System.out.println("Besar Cicilan        : "+bc);
                System.out.print("Pembayaran Ke    (1-6)    : ");
                pk = scan.nextInt();
                if(pk<7 && pk>0)
                {
                    int uktb = pa+(pk*bc);
                    int suk = uk - uktb;
                    System.out.println("Uang Kuliah        : "+uk);
                    System.out.println("Uang Kuliah Terbayar    : "+uktb);
                    System.out.println("Sisa Uang Kuliah    : "+suk);
                }
                else
                {
                    System.out.println("Maaf Anda Salah Input");
                }
            }
            break;
            case 4:
            {
                int pa = 1500000;
                int jc = 6;
                int bc = 250000;
                int uk = pa+(jc*bc);
                System.out.print("Nama            : ");
                nama = scan.next();
                System.out.print("NIM            : ");
                nim = scan.nextInt();
                System.out.println("Kode            : MI");
                System.out.println("Jurusan            : Manajemen Informatika");
                System.out.println("Pembayaran Awal        : "+pa);
                System.out.println("Jumlah Cicilan        : "+jc);
                System.out.println("Besar Cicilan        : "+bc);
                System.out.print("Pembayaran Ke    (1-6)    : ");
                pk = scan.nextInt();
                if(pk<7 && pk>0)
                {
                    int uktb = pa+(pk*bc);
                    int suk = uk - uktb;
                    System.out.println("Uang Kuliah        : "+uk);
                    System.out.println("Uang Kuliah Terbayar    : "+uktb);
                    System.out.println("Sisa Uang Kuliah    : "+suk);
                }
                else
                {
                    System.out.println("Maaf Anda Salah Input");
                }
            }
            break;
        }
    }
}

0 Response to "Java uang Kuliah"

Posting Komentar